ỦY BAN NHÂN DÂN
THỊ XÃ GÒ CÔNG

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
Từ ngày: 18/01/2021 đến ngày 24/01/2021

ThứBuổiNội dung công việcThành phầnĐịa điểm
Thứ 2 (18/01/2021) Sáng- 08 giờ: Họp Thường trực Thị ủy-UBND.
- 09 giờ 30: Họp Ban kiểm tra sát hạch kỳ thi tuyển công chức 2020.
- 10 giờ: Dự Lễ giao nhận quân.
- CT, các PCT.
- PCT.KT (tài xế: Phát).
- PCT.VX.
- Phòng họp số 01.
- Sở Nội vụ.

- Quân sự.
Chiều- 13 giờ 30: Họp thực hiện kết luận, kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước.
- 15 giờ: Trao Quyết định chủ trương đầu tư và Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư dự án Nhà máy điện gió Tân Phú Đông 1 và dự án Nhà máy điện gió Tân Phú Đông 2.
- CT, các PCT.

- PCT.KT (tài xế: Phát).
- Phòng họp số 01.

- Phòng họp số 1 TTHN tỉnh.
Thứ 3 (19/01/2021) Sáng- 08 giờ: Họp Văn phòng.

- 07 giờ 30: Họp Đảng ủy Công an.
- 08 giờ: Dự Khảo sát và trao đổi ý kiến các nội dung điều chỉnh cục bộ trong đồ án QHC thị xã Gò Công, tỉnh Tiền Giang đến năm 2035.
- 09 giờ: Họp bàn các nội dung liên quan đến việc triển khai dự án do Tổ chức Habitat For International - Viet Nam tài trợ tại huyện Gò Công Đông và Thị xã Gò Công.
- 09 giờ 30: Họp Hội đồng thi đua-khen thưởng thị xã.
- Tất cả công chức Văn phòng.
- CT.
- PCT.KT.


- PCT.VX.- CT.
- Phòng họp số 01.

- Công an.
- Phòng họp số 03.


- Phòng họp số 02.- Phòng họp số 01.
Chiều- 14 giờ: Dự Hội nghị phối hợp công tác thông tin tuyên truyền về cơ sở năm 2021.
- 13 giờ 30: Dự Hội nghị tổng kết hoạt động tín dụng chính sách trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2020 và triển khai kế hoạch nhiệm vụ năm 2021.
- 14 giờ 30: Dự Nghiệm thu hoàn thành đưa vào sử dụng gói thầu thi công nạo vét kênh 14 thuộc công trình Kênh 14.
- CT (tài xế: Nhã).

- PCT.KT.


- LĐ Phòng Kinh tế dự thay.
- Đài PTTH tỉnh.

- Phòng họp số 3 TTHN tỉnh.

- Cầu Xóm Thủ.


- Phòng VHTT mượn Phòng họp số 01.
Thứ 4 (20/01/2021) Sáng- 07 giờ 30: Họp Ban Thường vụ Thị ủy (cả ngày).
- 08 giờ: Hội nghị tổng kết công tác năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021 của Ban Chỉ đạo 389/TG.
- 08 giờ 30: Dự Hội nghị giao ban trực tuyến về phòng chống dịch Covid-19.
- 10 giờ 30: Dự lấy ý kiến bổ nhiệm lại Công an thị xã.
- 09 giờ: Họp đánh giá năng lực, kinh nghiệm của các nhà đầu tư đăng ký thực hiện dự án Khu dân cư Long Thuận 1 và Khu dân cư Long Thuận 2.
- CT, PCT.KT.
- LĐ Phòng Kinh tế dự thay.

- PCT.VX (tài xế: Phát).
- CT.

- LĐ Phòng TCKH dự thay.
- Phòng họp Thị ủy.
- Phòng họp số 3 TTHN tỉnh.

- Phòng họp tầng 2 Viettel TG.
- Công an.

- Sở KHĐT.
Chiều- 13 giờ 30: Dự Hội nghị tổng kết công tác thuế năm 2020.
- 14 giờ: Dự Hội nghị tổng kết công tác phối hợp giữa Thường trực HĐND tỉnh và các huyện, thành phố, thị xã năm 2020.
- 16 giờ: Họp đánh giá năng lực, kinh nghiệm của các nhà đầu tư đăng ký thực hiện dự án Nhà máy xử lý rác Long Chánh.
- 13 giờ 30: Dự Hội nghị tổng kết ngành tư pháp năm 2020
- LĐ Phòng TCKH dự thay.
- TTHĐND (tài xế: Nhã).

- LĐ Phòng TCKH dự thay.

- PCT.VX.
- Cục Thuế.

- Hội trường trụ sở làm việc TTHĐND tỉnh.

- Sở KHĐT.


- Phòng họp số 02.
Thứ 5 (21/01/2021) Sáng- 08 giờ: Dự Hội nghị trực tuyến triển khai, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 (cả ngày).- CT, các PCT.- Hội trường UBND.
Chiều- 13 giờ 30: Kiểm tra công tác tổ chức Hội Xuân.- PCT.VX.- Tại cơ sở.
Thứ 6 (22/01/2021) Sáng- 07 giờ 30: Dự Hội nghị tổng kết công tác quân sự, quốc phòng địa phương năm 2020.
- 08 giờ: Dự kiểm điểm Phòng Tài nguyên và Môi trường theo kết luận kiểm toán.
- 09 giờ 30: Họp Hội đồng BTHTTĐC dự án đường và khu dân cư hai bên đường Nguyễn Trọng Dân nối dài.
- 08 giờ 30: Dự Thỏa thuận quy mô cầu, cống thuộc DA: ĐT 873 từ cầu Bình Xuân đến QL 50.
- LĐ Quân sự dự thay.

- PCT.KT.

- PCT.KT.


- LĐ Phòng QLĐT, Phòng Kinh tế dự thay.
- Bộ CHQS tỉnh.

- Phòng họp số 01.

- Phòng họp số 01.


- Cầu Bình Xuân.
Chiều
Thứ 7 (23/01/2021) Sáng- Trực cơ quan (23-24/01/2021).- LĐ UBND: Đ/c Dương Văn Sanh.
- LĐ VP: Đ/c Nguyễn Thị Thức.
- Tài xế: Đ/c Trần Thanh Nhã.
- Trụ sở UBND.
Chiều
Chủ nhật (24/01/2021) Sáng
Chiều

Tuần trước
Tuần hiện tại
Tuần kế tiếp